Alternative Internal Combustion Engine Aircraft High Torque Moment Patent Automobile Invention 3-5 strokes high torque IC engine and air compressed engine Internal / External Combustıon Engıne, Drone, Aircraft, Land And Marine Vehicle Engine, With Piston-Driven Rotors, High Energy Efficiency And High Torque Value Turning Linear / Circular Motion Into Each Other, Compressed Air Engine, Compressor Alternatif İçten Yanmalı Motorlar İHA SİHA TİHA Uçak Motoru Yüksek Tork Moment Patent Yerli Otomobil Buluş İcad İcat

MAXSCRIPT İLE ARAYÜZ TASARIMI

MAXSCRIPT KODLARI VE ŞEKİLLERİN LİSTESİ

Şekil 5.1 Utility oluşturma (Utility)
Şekil 5.2 Rollout oluşturma (createDialog)
Şekil 5.3 Alt menülere sahip olan rollout oluşturma (rcMenu)

Şekil 5.4 Çok tab’lı rollout oluşturma
Şekil 5.5 Ana rollout’a kayar rollout ekleme (newRolloutFloater)
Şekil 5.6 Panel arabirim elemanları
Şekil 5.7 Ana rollout’a eklenen kayar rollout içinde spinner oluşturma
Şekil 5.8 Button  ile dropdownlist etkileşimi (on …… pressed do)
Şekil 5.9 Buton oluşturma
Şekil 5.10 Spinner ile angle’nin etkileşimi (on …… changed val do)
Şekil 5.11 Bitmap elemanına renk kaplama (bitmap …… bitmap:())
Şekil 5.12 Farklı rolloutlar’daki spinner ve Slider’ın etkileşimi
Şekil 5.13 Checkbox ile rollout’u açıp kapama (on …… changed state do)
Şekil 5.14 Bitmap elemanına resim kaplama
Şekil 5.15 Renk seçici iletişim kutusu
Şekil 5.16 Radyo butonu seçimine göre aktifleşen spinner

 

 

Şekil 5.1 Utility oluşturma (Utility)

3DS MAX MaxScript kitabı

 

 

Şekil 5.2 Rollout oluşturma (createDialog)

3DS Max Dersleri MAXScript Kitabı Rollout oluşturma

 

 

Şekil 5.3 Alt menülere sahip rollout oluşturma (rcMenu)

3DS Max MAXScript Kitabı Alt menülere sahip rollout oluşturma

-- Bu kod satırı kitaptadır.

(

   subMenu "Dosya"

   (

       -- Bu kod satırı kitaptadır.

       (

           menuItem eskiDosya01 "Eski Dosya 1"

           menuItem eskiDosya02 "Eski Dosya 2"

       )

       menuItem kaydet "Kaydet"

   )

   subMenu "Düzen"

   (

       menuItem geriAl "Geri Al"

       menuItem yenile "Yenile"

   )

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

)

rollout panel "Panel" width:200 height:200 

(

……

)

-- Bu kod satırı kitaptadır.


 

 

Şekil 5.4 Çok tab’lı rollout oluşturma

3DS Max Dersleri MAXScript Kitabı Çok tab’lı rollout oluşturma

-- Bu kod satırı kitaptadır.

( -- stanBoy isimli rollout’un başı

--    ……

) -- stanBoy isimli rollout’un sonu

rollout bukme "Bukme"

( -- bukme isimli rollout’un başı

--    …… -- Burası rollout elemanlarının oluşturulacağı ve / veya rollout elemanları kullanılarak gerçekleşmesi istenen davranış ya da davranışların yazılacağı alandır.

)

-- Bu kod satrı kitaptadır. -- kaydirak isminde ve panel başlığında Kaydirak Modelleme yazan, 340 birim genişlik ve 220 birim yükseklik değerlerinde bir rollout oluştur.

( -- kaydirak isimli rollout’un başı

   activexcontrol tabGecisi "MSComctlLib.TabStrip.2" Height:20

   subRollout altPanel Height:180

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

   ( -- tabGecisi isimli activex denetimi başı

       -- Bu kod satırı kitaptadır.

       ( -- case başı

           1:  -- 1. durum

           ( -- 1. durumun başı

               removeSubRollout altPanel bukme.

               addSubRollout altPanel stanBoy

           ) -- 1. durumun sonu

           2: -- 2. durum

           (

               removeSubRollout altPanel stanBoy

               -- Bu kod satırı kitaptadır.

           ) -- 2. durumun sonu

       ) -- case sonu

   ) -- ax_tabs isimli activex denetimi sonu

   on kaydirak open do

   (

       tabGecisi.tabs[1].caption = "Boyutlar"

       -- Bu kod satırı kitaptadır.

   ) -- kaydirak isimli rollout’un açılış davranışının sonu

) -- kaydirak isimli rollout’un sonu

createDialog kaydirak

-- Bu kod satırı kitaptadır. -- (Yukarıda oluşturulan) stanBoy ismindeki rollout’u, kaydirak ismindeki rollout’un, içine yerleştir.

 

 

Şekil 5.5 Ana rollout’a kayar rollout ekleme (newRolloutFloater)

3DS Max MAXScript Kitabı Ana rollout’a kayar rollout ekleme

rollout etkiler "Etkiler" category:2

( -- etkiler isimli rollout’un başı

--    ……

) -- etkiler isimli rollout’un sonu

-- Bu kod satırı kitaptadır. -- boyutlar isminde ve panel başlığında Boyutlar yazan, en üstte (1. sırada) yer alacak olan bir rollout oluştur.

( -- boyutlar isimli rollout’un başı

--    ……

) -- boyutlar isimli rollout’un sonu

nf = newRolloutFloater "Kaydirak Modelleme" 290 140

-- Bu kod satırı kitaptadır.

addRollout etkiler nf -- etkiler isimli rollout’u, (yukarıda yeni oluşturulan) nf isimli kayar rollout’a ekle (onun içinde yer alsın.).

 

 

Şekil 5.6 Panel arabirim elemanları

3DS Max MAXScript Kitabı Panel arabirim elemanları

 

 

Şekil 5.7 Ana rollout’a eklenen kayar rollout içinde spinner oluşturma

3DS Max MAXScript Kitabı Ana rollout’a eklenen kayar rollout içinde spinner oluşturma

-- Bu kod satırı kitaptadır. -- kaydirak isminde ve panel başlığında Kaydirak Modelleme yazan, 200 birim yükseklik değerinde bir rollout oluştur.

( -- kaydirak isimli rollout’un başı

   subrollout etkiler

   subrollout boyutlar

) -- kaydirak isimli rollout’un sonu

-- Bu kod satırı kitaptadır.

( -- degEt isimli rollout’un başı

   -- Bu kod satırı kitaptadır. -- bukme isminde ve sol yanında Bukme:  yazan sağa (varsayılan) hizalanmış bir spinner oluştur.

) -- degEt isimli rollout’un sonu

rollout malEt "Malzeme Etkileri"

( -- malEt isimli rollout’un başı

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

) -- malEt isimli rollout’un sonu

createdialog kaydirak

AddSubRollout kaydirak.etkiler degEt

AddSubRollout kaydirak.etkiler malEt

kaydirak.etkiler.Height += 100

kaydirak.boyutlar.pos += [0,100]

-- Bu kod satırı kitaptadır. -- stanBoy isminde ve panel başlığında Standart Boyutlar yazan bir rollout oluştur.

( -- stanBoy isimli rollout’un başı

   spinner uz "Uzunluk"

)

AddSubRollout kaydirak.boyutlar stanBoy

-- Bu kod satırı kitaptadır. -- boyutlar ismindeki rollout, sahip olduğu yükseklik değerinden 50 birim daha uzatılabilsin.

 

 

Şekil 5.8 Button  ile dropdownlist etkileşimi (on …… pressed do)

3DS Max Dersleri Ankara MAXScript Kitabı Button ile dropdownlist etkileşimi

-- Bu kod satırı kitaptadır. -- sec isminde ve panel başlığında Dropdownlist Davranisi yazan bir rollout oluştur.

( -- sec isimli rollout’un başı

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

   button sec1 "Sec 1" across:3

   -- Bu kod satırı kitaptadır. -- sec2 isminde ve üstünde Sec 2 yazan, ortaya (varsayılan) hizalanmış bir button oluştur.

   button sec3 "Sec 3" -- sec3 isminde ve üstünde Sec 3 yazan, ortaya (varsayılan) hizalanmış bir button oluştur.

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

   on liste selected oge do listedenOgeSec oge

   on sec1 pressed do listedenOgeSec (liste.selection = 1)

   on sec2 pressed do listedenOgeSec (liste.selection = 2)

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

) -- sec isimli rollout’un sonu

createDialog sec

 

 

Şekil 5.9 Buton oluşturma

3DS Max MAXScript Kitabı Buton oluşturma

 

 

Şekil 5.10 Spinner ile angle’nin etkileşimi

3DS Max Dersleri MAXScript Kitabı Spinner ile angle’nin etkileşimi

rollout aciBelirleme "Aci Belirtme" width:170 height:80

(

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

   spinner deger fieldWidth:40 range:[0,180,45]offset: [-10,30]

   on aci changed val do deger.value = val

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

)

createdialog aciBelirleme 170 80

 

 

Şekil 5.11 Bitmap elemanına renk kaplama (bitmap …… bitmap:())

3DS Max MAXScript Kitabı Bitmap elemanına renk kaplama

 

 

Şekil 5.12 Farklı rollotlar’daki spinner ve slider’ın etkileşimi

3DS Max MAXScript Kitabı Farklı rollotlar’daki spinner ve slider’ın etkileşimi

( -- Script başı

-- Bu kod satırı kitaptadır. -- nf, pan1 ve pan2 isimlerinde üç adet local değişken tanımla (lokal (local) olarak oluşturulan değişkenler, sadece oluşturulan parantezin içinde geçerlidirler (burada script’in içinde)).

   rollout pan1 "Panel 1"

   (

       spinner uz "Uzunluk"

       -- Bu kod satırı kitaptadır.

   ) -- pan1 isimli rollout’un sonu

   rollout pan2 "Panel 2"

   ( -- pan2 isimli rollout’un başı

       slider gen "Genislik"

       -- Bu kod satırı kitaptadır. -- gen isimli Slider’ın değeri değiştiğinde nf isimli kayar rollout’a ait olan 1. rollout’un (pan1) içindeki gen isimli rollout’un elemanının (spinner) değeri bu değere eşit olsun.

   )

   nf = newRolloutFloater "3B MODELLEME" 240 150

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

) -- Script sonu

 

 

Şekil 5.13 Checkbox’ın davranışına göre bir rollot’un açılıp kapanması

3DS Max MAXScript Kitabı Checkbox’ın davranışına göre bir rollot’un açılıp kapanması

utility kaydirak "Kaydirak Modelleme"

(

   checkbox yapAc "Olustur"

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

   (

       button yap "Yap" enabled:false

   )

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

   (

       if state then

       (

           addRollout anaBoy

           anaBoy.yap.enabled = true

       )

       else

         -- Bu kod satırı kitaptadır.

   )

)

 

 

Şekil 5.14 Bitmap elemanına resim kaplama

3DS Max MAXScript Kitabı Bitmap elemanına resim kaplama

 

 

Şekil 5.15 Renk seçici (colorpicker) iletişim kutusu

3DS Max MAXScript Kitabı Renk seçici (colorpicker) iletişim kutusu

(

global arkaPlan

-- Bu kod satırı kitaptadır.

   rollout arkaPlan "Arka Plan Rengi Atama"

   (

       colorPicker renkSec "Arka Plan Rengi: "

       -- Bu kod satırı kitaptadır.

       on arkaPlan open do

       (

           deleteAllChangeHandlers id:#BGColorMonitor

           when parameters backgroundColorController changes id:#BGColorMonitor do

           arkaPlan.renkSec.color = backgroundColor

       )

       -- Bu kod satırı kitaptadır.

       deleteAllChangeHandlers id:#BGColorMonitor

   )

   createDialog arkaPlan

)

 

 

Şekil 5.16 Radyo butonu seçimine göre aktifleşen spiner

3DS Max Dersleri Ankara MAXScript Kitabı Radyo butonu seçimine göre aktifleşen spiner

rollout akSpin "Aktiflesen Spinner" Width:220 Height:65

(

   radiobuttons sec "Secim Islemi" Width:23 Height:32 pos:[10,5] labels:#("Secim 1", "Secim 2") columns:1

   spinner spin1 "Spinner1: " Width:91 Height:16 pos:[105,22]

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

   (

       print sec.state

       -- Bu kod satırı kitaptadır.

       (

           1:(spin1.enabled = true; spin2.enabled = false)

           2:(spin1.enabled = false; spin2.enabled = true)

       )

   )

)

createdialog akSpin

 

Başa Dön

Ana Sayfa İçin Tıklayınız! Özgeçmiş İçin Tıklayınız! Nadir AKSOY (CV)