Alternative Internal Combustion Engine Aircraft High Torque Moment Patent Automobile Invention 3-5 strokes high torque IC engine and air compressed engine Internal / External Combustıon Engıne, Drone, Aircraft, Land And Marine Vehicle Engine, With Piston-Driven Rotors, High Energy Efficiency And High Torque Value Turning Linear / Circular Motion Into Each Other, Compressed Air Engine, Compressor Alternatif İçten Yanmalı Motorlar İHA SİHA TİHA Uçak Motoru Yüksek Tork Moment Patent Yerli Otomobil Buluş İcad İcat

MAXSCRIPT'E BAŞLANGIÇ

MAXSCRIPT KODLARI VE ŞEKİLLERİN LİSTESİ

Şekil 3.1 Kaydırak modelleme uygulamasında ChamferBox oluşturma
Şekil 3.2 Nesne konum değerinin belirtilmesi
Şekil 3.3 Konum değerinin, bir nesnenin boyut değerine göre belirtilmesi
Şekil 3.4 Nesnenin eski konumuna göre local eksende taşınması
Şekil 3.5 Bir nesnenin, başka bir nesne etrafında döndürülmesi
Şekil 3.6 Nesnenin, koordinat sistemi etrafında döndürülmesi
Şekil 3.7 Dört işlem uygulaması
Şekil 3.8 Fonksiyon kullanarak koni çizilmesi

 

Şekil 3.1 Kaydırak modelleme uygulamasında chamferbox oluşturma

3d studio max script 3DS Max MAXScript Kitabı Kaydırak modelleme uygulamasında chamferbox oluşturma

kaydirak01 = ChamferBox()

-- Bu kod satırı kitaptadır.

kaydirak01.Length = 40

kaydirak01.Width = 40

kaydirak01.Height = 150

-- Bu kod satırı kitaptadır.

-- Bu kod satırı kitaptadır.

kaydirak01.Width_Segments = 2

kaydirak01.Height_Segments = 112

kaydirak01.Fillet_Segments = 6

 

 

Şekil 3.2 Nesne konumunun belirtilmesi

3d studio max script 3DS Max Dersleri MAXScript Kitabı Nesne konumunun belirtilmesi

 

 

Şekil 3.3 Bir nesnenin konumunun başka bir nesneye göre belirtilmesi

3d studio max script 3DS Max MAXScript Kitabı Bir nesnenin konumunun başka bir nesneye göre belirtilmesi

 

 

Şekil 3.4 Nesnenin eski konumuna göre local eksende taşınması

3d studio max script 3DS Max Dersleri MAXScript Kitabı Nesnenin eski konumuna göre local eksende taşınması

 

 

Şekil 3.5 Bir nesnenin başka bir nesne etrafında döndürülmesi

3ds max scripts 3DS Max Dersleri MAXScript Kitabı Bir nesnenin başka bir nesne etrafında döndürülmesi

prizma = box name:"Prizma" Length:20 Width:20

-- Bu kod satırı kitaptadır.

yukseklik = prizma.Height/2 -- Değeri, prizma isimli nesnenin yüksek değerinin yarısı kadar olan, yukseklik isminde bir değişken tanımla.

-- Bu kod satırı kitaptadır. -- kure isimli nesnenin konum değeri, prizma isimli nesnenin konum değerine, x ekseninde prizma isimli nesnenin Length  değerinin, y ekseninde 0 ve z ekseninde yukseklik isimli değişkenin değerinin eklenmesi ile elde edilen değer kadar olsun.

sleep 1

-- Bu kod satırı kitaptadır. -- kure isimli nesneyi, prizma isimli nesne etrafında 90 derece z ekseninde döndür.

 

 

Şekil 3.6 Nesnenin koordinat sistemi etrafında döndürülmesi

3ds max scripts 3DS Max MAXScript Kitabı Nesnenin koordinat sistemi etrafında döndürülmesi

 

 

Şekil 3.7 Dört işlem uygulaması

3ds max scripts 3DS Max MAXScript Kitabı Dört işlem uygulaması

utility dortIslem "Dört Islem"

(

   bitmap resim fileName:"C:\WINDOWS\Zapotec.bmp"

   -- Bu kod satırı kitaptadır. -- etiket isminde ve içeriğinde Uygun yerlere degerleri giriniz! ifadesi olan, ortaya (varsayılan) hizalanmış bir etiket oluştur.

   label etiketIslem "Islemi seciniz:"

   radiobuttons islem labels:#("Toplama", "Cikarma", "Carpma", "Bolme")

   -- Bu kod satırı kitaptadır. -- ilkDeger isminde ve sol yanında 1. Deger:  yazan bir edittext oluştur.

   edittext ikinciDeger "2. Deger:"

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

   label sonuc offset:[-35,0]

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

   (

       -- Bu kod satırı kitaptadır.

       (

           1:"Toplama"

           2:"Cikarma"

           3:"Carpma"

           4:"Bolme"

       )

   )

   on islem changed state do butonYenile()

   -- Bu kod satırı kitaptadır.

   on islemYap pressed do

       ( -- Bu kod satırı açıklaması kitaptadır.

       -- Bu kod satırı kitaptadır.

           (

               1: ((ilkDeger.text) as integer)+((ikinciDeger.text) as float)

               2: ((ilkDeger.text) as integer)-((ikinciDeger.text) as float)

               3: ((ilkDeger.text) as integer)*((ikinciDeger.text) as float)

               4: ((ilkDeger.text) as integer)/((ikinciDeger.text) as float)

           )

       -- Bu kod satırı kitaptadır.

       )

   -- Bu kod satırı kitaptadır. -- İçeriğinde Yazan:  ifadesi olan yaz isminde bir etiket oluştur. Bu etiketin yanında, aşağıda tanımlanan bir (across:2) utility elemanı (label) daha olsun.

   hyperlink baglan "Nadir AKSOY" color:(color 0 0 255) address:"http://www.nadiraksoy.com" offset:[-15,0]

) -- dortIslem isimli utility sonu

 

Şekil 3.8 Fonksiyon kullanarak koni çizilmesi

Ankara 3DS Max Dersleri MAXScript Kitabı Fonksiyon kullanarak koni çizilmesi

Bo kod satırı kitaptadır. -- yaricap, yukseklik ve konum isimlerinde üç değişkene sahip olan, koni isminde bir fonksiyon tanımla.

( -- koni isimli fonksiyonun başı

   cone radius:yaricap Height:yukseklik pos:konum

) -- koni isimli fonksiyonun sonu

-- Bu kod satırı kitaptadır.

 

Başa Dön

Ana Sayfa İçin Tıklayınız! Özgeçmiş İçin Tıklayınız! Nadir AKSOY (CV)