Alternative Internal Combustion Engine Aircraft High Torque Moment Patent Automobile Invention 3-5 strokes high torque IC engine and air compressed engine Internal / External Combustıon Engıne, Drone, Aircraft, Land And Marine Vehicle Engine, With Piston-Driven Rotors, High Energy Efficiency And High Torque Value Turning Linear / Circular Motion Into Each Other, Compressed Air Engine, Compressor Alternatif İçten Yanmalı Motorlar İHA SİHA TİHA Uçak Motoru Yüksek Tork Moment Patent Yerli Otomobil Buluş İcad İcat

 

2004 YILINA KADAR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIM ÖNCEKİ ELİPTİK MOTOR PROTOTOTİP ÇALIŞMAM

1999 ylından bu yana üzerinde çalıştığım aşağıdaki prototipler Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü yüksek lisans tezi kapsamında Nadir AKSOY tarafından 2003 ve 2005 yıllarında üretilmiştir. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenmiştir. Proje yürütücüsü olarak, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi eski Dekan Yardımcısı ve Makine Eğitimi Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve saygıdeğer danışman hocam Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR görev yapmış olup kendisine teşekkürlerimi sunuyorum.

Eliptik Motora göre Volümetrik Verimi ve Güç Ağırlığı 4 kat daha fazla (0,2 kg/kW) olan (yine eliptik bir kayıta sahip, fakat ana milin her bir dönüşünde 2 iş zamanı gerçekleştirebilecek, aynı zamanda havalı motor olarak da kullanılabilecek zaman milinin tamamen ortadan kaldırıldığı ve yine subap mekanizmasının kullanılmadığı) bir sistem tasarlamış durumdayım. Bu nedenle eliptik motor patent başvurusunu geri çektim.

 

ÖZET

Geleneksel pistonlu motorlarda doğrusal hareket elemanları, sürtünme gücünün artmasına, imalat ekonomisinin kötüleşmesine ve titreşime sebep olmaktadır. Silindir çapına göre küçük olan emme supabı çapı volümetrik verimi düşürmektedir. Bir çevrim başına iş sayısının arttırıldığı iki zamanlı motorlarda kW / litre gücü daha yüksek olmakta buna karşılık özgül yakıt tüketimi kötüleşmektedir.
Bu çalışmada, krank mili, kam mili ve supap mekanizması kullanılmayan alternatif bir eliptik içten yanmalı motor tasarımı yapılmış ve prototipinin imalatı gerçekleştirilmiştir. Motorun, üç boyutlu katı modelleme ve simülasyon işlemleri 3D Studio MAX 5.1 programında gerçekleştirilmiştir.
Eliptik motor, 4 zamanlı Otto çevrimi esasına göre çalışmaktadır. Ancak çevrim 360 derecede tamamlanmaktadır.
İlk prototip imal edilmiş ve motorun çalışabilirliği kanıtlanmıştır. İlk prototiple ile ilgili sorunlar belirlenmiş, bu sorunların giderilmesi ile ikinci prototipte imalat ekonomisi, mekanik verimin arttırılması ve özgül yakıt tüketiminin azaltılması gibi avantajların sağlanabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca motorun patent başvurusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Alternatif motorlar, eliptik motor, içten yanmalı motor

 

ABSTRACT

In the conventional internal combustion engines, the elements of linear movement cause the friction power to increase the production cost due to the fact that they require meticulous manufacturing and cause vibration. The intake valves, which are small relative to the diameter of the cylinder, cause the volumetric efficiency to decrease. In the two stroke engines, in which the number of work per cycle is increased, power output per unit volume (kW/liter) is higher but specific fuel consumption is considerably lower.
In this study, an alternative elliptic internal combustion engine is designed and its prototype is manufactured, in which crankshaft, camshaft and valve mechanism are not used. The three dimensional solid modeling and simulation of the engine was performed in 3D Studio Max 5.1.
The elliptic engine works on 4 stroke Otto cycle basis. But cycle is completed in 360 degrees. First prototype was manufactured and proved workable. Problems have been designated. It was anticipated that by eliminating the problems that effect the running of the first prototype problems some advantages could be achieved such as improved manufacturing economy, increase in the mechanical efficiency and decrease in the specific fuel consumption for second prototype. Patent application of this new engine has already been made.

Keywords : Alternative engines, elliptic engine, internal combustion engine

 

GİRİŞ

Biyel, krank mili, kam mili ve supap mekanizması gibi doğrusal hareket elemanları, geleneksel içten yanmalı motorlarda elde edilen gücün bir bölümünün sürtünme kayıpları için harcanmasına, imalat ekonomisinin kötüleşmesine ve titreşime sebep olmaktadırlar. Ayrıca, silindir çapına göre küçük olan emme supabı çapı da volümetrik verimi düşürmektedir. İki zamanlı motorlarda ise, emme, sıkıştırma, iş ve egzoz zamanlarının birbiriyle iç içe girmesinden dolayı, özgül yakıt tüketiminin artış oranı, litre gücünün artış oranından daha yüksek olmaktadır.
Bu çalışmada, biyel, krank mili, kam mili ve supap mekanizması gibi doğrusal hareket elemanları ve bunlarla ilişkili dişlilerin kullanılmadığı, hava soğutmalı alternatif bir eliptik motor tasarımı ve prototipinin imalatı gerçekleştirilmiştir. 4 zamanlı Otto çevrimi esasına göre çalışan eliptik motorda, 360 derecelik çevrim başına her silindir için bir iş zamanı gerçekleştirilirken, dört zaman birbirinden bağımsızdır.
İmalat ve çalışma parametrelerine ilişkin problemler saptanmıştır. Bu problemlerden biri silindir bloğu ile zaman mili arasında kompresyon kaçağının oluşmasıdır. Bu sorunun ortadan kaldırılması ile imalat ekonomisi, mekanik verimin arttırılması ve özgül yakıt tüketiminin azaltılması gibi avantajların sağlanabileceği anlaşılmıştır.

 

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Şekil 2.1’de görüldüğü gibi silindirlerin içinde bulunan pistonlar, eliptik biçimdeki kılavuzun iç kısmındaki hareketleri ile yanma odası oluşturmaktadırlar. Bu yanma odasında sıkıştırılan yakıt-hava karışımının yakılması ile ortaya çıkan basınç sayesinde pistonlar, silindirlerin içinden çıkarken silindir bloğunu döndürmektedirler. Yanma odasında oluşan basınç, eliptik kılavuza değişken açılarda etki ettiğinden, pistonlara bağlı olan bilyeler dönerek kılavuzun iç çeperi içinde hareket etmekte ve böylece silindir bloğu da kendi ekseni etrafında dönmektedir. Silindir bloğu segmanları, pistonlar ile zaman mili arasında sıkıştırılan yakıt-hava karışımının yanma odasından sızmasını engellemektedir.

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat Şekil 2.1. Parçalar

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

Silindirlerin içine yakıt ve hava girişine izin veren emme kanalı ve egzoz gazlarının silindirlerin içinden çıkışına izin veren egzoz kanalı ve zaman milinin her iki ucundaki yakıt-hava girişi ve egzoz çıkışı Şekil 2.2’de görülmektedir. Yakıt-hava girişi tarafına karbüratör bağlantısı yapılmıştır.

 

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat
 
Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

 

Şekil 2.2. Zaman Mili


 

ÇEVRİM ANALİZİ

1. Zaman (0 – 90 derece) : Şekil 2.3.a)’da görüldüğü gibi ilk hareketin verilmesi ile silindir bloğu döndürülmektedir. Oluşan merkezkaç kuvveti ve silindir yayları etkisiyle pistonlar, dışarıya doğru itilmektedir. 1. silindir, emme kanalının karşısına geldiğinde bu silindir için Şekil 2.3.a)’da emme zamanı başlamakta, Şekil 2.3.b)’de devam etmekte ve Şekil 2.3.c)’de sona ermektedir. Bu süre zarfında 1. silindir 90 derece dönmekte ve emme kanalından giren yakıt-hava karışımı 1. silindire dolmaktadır. Şekil 2.3.a)’da 2. silindir, sıkıştırma zamanını tamamlamıştır. Bu noktada bujinin ateşleme yapması ile iş zamanı başlamakta, Şekil 2.3.b)’de devam etmekte ve Şekil 2.3.c)’de sona ermektedir. Bu süre zarfında 2. silindir de 90 derecelik bir dönüş gerçekleştirmektedir.

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcatŞekil 2.3. 1. Zaman

2. Zaman (90 – 180 derece) : Şekil 2.4.a)’da görüldüğü gibi emme kanılını geçen 1. silindir için emme zamanını bitmiş ve sıkıştırma zamanını gerçekleşmektedir. Sıkıştırma zamanı, Şekil 2.4.b)’de sona ermektedir. Şekil 2.4.a)’da. 2. silindir, içerisindeki egzoz gazlarını karşısına gelen egzoz kanalından çıkararak egzoz zamanını gerçekleştirmektedir. Egzoz zamanı Şekil 2.4.b)’de sona ermektedir.

Motor İcad Şekil 2.4. 2. Zaman

3. Zaman (180 – 270 derece) : Şekil 2.5.a)’da görüldüğü gibi 1. silindir iş zamanını gerçekleştirmektedir. İş zamanı Şekil 2.5.b)’ye kadar devam etmektedir. 2. silindir, Şekil 2.5.a)’da emme kanalının üzerinde hareketine devam ederken emme zamanını gerçekleştirmektedir. Emme zamanı Şekil 2.5.b)’de sona ermektedir.

Motor İcatŞekil 2.5. 3. Zaman

4. Zaman (270 – 360 derece) : Şekil 2.6.a)’da görüldüğü gibi 1. silindir, egzoz kanalının üzerinde hareketine devam ederken içerisindeki egzoz gazlarını bu kanaldan dışarıya atmaktadır. Egzoz zamanı Şekil 2.6.b)’ye kadar devam etmektedir. 2. silindir, Şekil 2.6.a)’da sıkıştırma zamanını gerçekleştirmektedir. Sıkıştırma zamanı Şekil 2.6.b)’ye kadar devam etmektedir.

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat Şekil 2.6. 4. Zaman

 

PRATİK ZAMAN DİYAGRAMI

Şekil 2.7’de eliptik motorun pratik zaman diyagramı görülmektedir. Anlaşıldığı gibi eliptik motorda 360 derecelik her bir çevrimde her silindir için bir iş zamanı oluşmaktadır.

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat Şekil 2.7. Eliptik motorun pratik zaman diyagramı

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

HESAPLAMALAR

Projenin modellenmesi için gerekli olan hesaplamalar yapılmış olup hesaplamalar için kullanılan Microsoft Excel XP program dosyası Tez Eki 1’deki CD’de verilmiştir.

İlk olarak yararlanabileceğimiz hazır parçalar düşünülerek bunların ölçüleri dikkate alınmış ve imalatı yapılacak diğer parçaların ölçüleri bu hazır parçaların ölçüleri referans alınarak ortaya konmuştur. Bu bağlamda öncelikle dört zamanlı hazır motor segmanları araştırılmış ve kullanılabilecek en küçük segmanın Honda jeneratörün GX 22 serisine ait olan 33mm’lik segman grubu olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir hazır parça olan bujinin 43 mm’lik en küçük boya sahip 847 DJ8J serisi olduğu tespit edilmiştir.

Parametrik Hesaplamalar

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcatŞekil 3.1. Microsoft Excel'de Parametrik Hesaplamaların Yapılması

Termodinamik Analiz

Hesaplamalarda Otto çevrimi esas alınmıştır. Otto çevrimi Şekil 3.15’te P-V ve T-S diyagramında görülen işlemlerden oluşmaktadır.

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat
3.15 . Otto çevriminin P-V ve T-S diyagramı

Sabit hacim çevrimi olarak da adlandırılan Otto çevrimi, günümüzün modern benzin motorlarının teorik çevrimi olarak kabul edilmektedir. Çevrim iki sabit hacim ve iki izentropik işlemden meydana gelmektedir.

Şekil 3.15’teki çevrimde görüldüğü gibi 1 ve 2 noktaları arasında izentropik sıkıştırma aşaması söz konusudur. Bu aşamanın başında basınç P1, sıcaklık Tı ve hacim V1’dir. Sonunda ise maksimum sıkıştırma konumuna ulaşılarak basınç P2, sıcaklık T2 ve hacim V2 olur. Sonra, çalışma maddesine bir dış kaynaktan 2 – 3 işlemi boyunca sabit hacimde ısı verilerek, gazın sıkıştırma sonundaki sıcaklık ve basıncı birkaç katına çıkarılır. Çalışma maddesi daha sonra, 3 noktasından 4 noktasına kadar izentropik olarak genişletilerek iş elde edilir. Son olarak, çalışma maddesinden 4 – 1 noktaları arasında sabit hacimde ısı atılarak çevrim tamamlanır.

Kabuller ve verilen değerler:
Çalışma akışkanı mükemmel gaz kabul edilen havadır.
Çevrimin içinde cereyan ettiği kap cidarlarına ısı transferi yoktur.
Çevrimin ısı ilavesi veya çevrimden ısı çekilmesi dışarıdaki bir kaynak yardımıyla gerçekleşmektedir.
Çevrim tamamlandığında akışkan aynı özelliklerine Kavuşacağından q=w olacaktır.
Stokiometrik Kütlesel Hava / Yakıt Oranı = 14,93
Yakıtın yoğunluğu = 747 kg/m3

Motor İcat

 

Motor İcat

 

Motor Buluş

 

Motor Buluş

 

Motor Buluş

 

Motor Buluş

 

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

 

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

 

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

 

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

 

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

 

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

 

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

 

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

 

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

 

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

PROTOTİPİN MODELLEME VE SİMÜLASYONU

Oluşturulan parçaların hareketlerini analiz edebilmek ve farklı alternatifler geliştirebilmek için 3 boyutlu katı modelleme işlemleri için 3D Studio MAX 5.1. programı tercih edilmiştir. Daha sonra aynı programda sistemin mekanik olarak çalışabilirliğine ilişkin simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Şekil 4.1’de program çalışma ekranı görülmektedir. Oluşturulan simülasyonlarla motor parçalarının hareketleri ve konumları daha kolay belirlenebilmektedir. Ayrıca gaz değişim işlemlerinin de simülasyonları yapılmıştır.

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

Şekil 4.1. Eliptik motorun 3D Studio MAX 5.1’de modelleme ve simülasyonuAlternatif Motorlar Buluş İcad İcat
 
Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat


PROTOTİPİN İMALATI VE ÇALIŞTIRILMASI

Üç boyutlu katı modellemesi yapılan parçalardan gövde, silindir bloğu ve zaman milinin imal edilebilmesi için önce ağaç malzemeden modelleri yapılmıştır. Modelleri hazırlanan parçaların dökümleri yapılmıştır. Döküm malzemesi olarak gövde için alüminyum, silindir bloğu için GG 25, zaman milinin için GGG 70 serisi sfero döküm malzemeler kullanılmıştır.
Dökümleri yapılmış parçalar (gövde, silindir bloğu ve zaman mili) ile diğer parçaların talaşlı imalatları proje kapsamında piyasada imal edilmiştir. Piston için alüminyum malzeme kullanılmıştır. Piston bilyeleri hazır parçalardan seçilmiştir.
İmal edilen parçaların monte edilmesinden sonra prototipin çalıştırılması için yakıt olarak benzin kullanılmıştır.

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat Şekil 5.1. Kayıt Şablonunun Lazerle Kesilmesi


Alternatif Motorlar Şekil 5.2. Gövde Modelinin Üretimi


Alternatif Motorlar Şekil 5.3. Silindir Bloğunun Rektefiyesi


Alternatif Motorlar Buluş İcad İcatŞekil 5.4. Kayıt


Motor BuluşŞekil 5.5. Piston Grubu


Motor BuluşŞekil 5.6. Gömlek


Motor Buluş Şekil 5.7. Silindir Bloğu ve Gömlekler


Motor BuluşŞekil 5.8. Silindir Bloğu ve Gömlekler


Motor BuluşŞekil 5.9. Zaman Mili


Motor İcatŞekil 5.10. Zaman Mili


Motor İcat Şekil 5.11. Zaman Mili

 

 

 

ELİPTİK MOTORUN GELENEKSEL PİSTONLU İÇTEN YANMALI MOTORLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Geleneksel içten yanmalı pistonlu motorlarla eliptik motorun karşılaştırılmasında eliptik motorun aşağıda sıralanan avantajları tespit edilmiştir. Bunlar;
• Krank mili ve dişlisi, kam mili ve dişilisi, manifoldlar, supaplar ve supaplarla birlikte kullanılan diğer doğrusal hareket elemanları ve soğutma suyu ile ilgili parçalar bulunmadığından:
Sürtünme kayıpları daha azdır,
Mekanik verimi daha yüksektir,
Motor kütlesi daha hafiftir,
Yapımları daha kolay ve ucuzdur,
Montajı ve sökülmesi daha kolaydır,
Arıza yapma olasılıkları daha düşüktür,
Bakım ve onarımları daha kolay ve ucuzdur,
İlk hareket için gerekli enerji daha azdır,
Titreşim değeri daha düşüktür.
• Eliptik motorda 360 derecede bir iş zamanı gerçekleştiğinden;
Motor çıkış gücü 2 kat daha fazladır,
Kütlesel güç oranı (kW/kg) 2 kat daha fazladır,
Ölü noktaların değişmesi sırasında pistonların kütlelerinin oluşturduğu atalet kuvvetlerinin olumsuz etkileri daha az olmaktadır. Böylece motor daha dengeli dönebilmektedir,
Pistonların bu doğrusal hareketi motorun diğer elemanlarını etkilememekte, böylece sarsıntı ve güç kaybı önemli oranda azalmaktadır,
Motor daha seri çalışmaktadır.
• Hava soğutmalıdır. Motorun soğutulması için suya gerek yoktur.
• Emme ve egzoz kanallarının kesit alanlarının yaklaşık olarak silindir çapı kadar olmasından dolayı volümetrik verim daha yüksektir.

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, eliptik motorun parametrik hesaplamaları, tasarımı, modelleme ve simülasyon işlemleri yapılmıştır. Parametrik hesaplamalar sonucunda prototipi imal edilen dört silindirli ve 132 cc’lik toplam silindir hacmine sahip olan eliptik motorun teorik olarak 3000 devir/dakikada 10,2 KW güç üretebileceği hesaplanmıştır.
Sanal ortamda motorun çalışabilirliği simülasyonlarla ortaya konduktan sonra ilk prototipin imalatı gerçekleştirilmiş ve montajı yapılıp çalıştırılmıştır. İmalat sırasında işleme toleransları ile ilgili bazı sorunlar sebebiyle hassas bir imalat söz konusu olamamıştır. Bu sorunların başında eliptik bir biçime sahip olan kılavuzun imal edilmesi gelmektedir.
İkinci prototipte bu kılavuz, dik işleme tezgahında imal edilmiş ve pistonun, zaman miline en yakın olduğu çalışma boşluğunda daha hassas toleranslar kullanılmıştır.
İki adet prototipi imal edilen eliptik motor, imalat teknolojisine yönelik problemlerin çözümlenmesi durumunda içten yanmalı geleneksel motorlara önemli bir alternatif oluşturma potansiyeline sahiptir.
Ayrıca kayıt tasarımının değiştirilmesi ile değişken sıkıştırma oranına sahip ve yanma sırasında pistonun silindir içerisinde kurs boyunca sabit durabileceği motorlar tasarlanabilir.

 

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

Sabit Sıkıştırma Oranı

 

Alternatif Motorlar Buluş İcad İcat

Değişken Sıkıştırma Oranlı Kayıt Tasarımı

 


Motor İcat

Esnek Kayıt

 

 

Başa Dön

Ana Sayfa İçin Tıklayınız! Özgeçmiş İçin Tıklayınız! Nadir AKSOY (CV)