Alternative Internal Combustion Engine Aircraft High Torque Moment Patent Automobile Invention 3-5 strokes high torque IC engine and air compressed engine Internal / External Combustıon Engıne, Drone, Aircraft, Land And Marine Vehicle Engine, With Piston-Driven Rotors, High Energy Efficiency And High Torque Value Turning Linear / Circular Motion Into Each Other, Compressed Air Engine, Compressor Alternatif İçten Yanmalı Motorlar İHA SİHA TİHA Uçak Motoru Yüksek Tork Moment Patent Yerli Otomobil Buluş İcad İcat

 

2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılında Teknoloji ve Tasarım dersi düzen kuşağında TEGO materyalleri kullanılarak oluşturulan özgün düzenlerden bir kısmı...

 

2015 - 2016 Eğitim Öğretim yılında Teknoloji ve Tasarım dersi düzen kuşağında TEGO materyalleri kullanılarak oluşturulan özgün birimlerden bir kısmı...

teknoloji ve tasarım dersi düzen kuşağı birimleri teknoloji ve tasarım dersi düzen kuşağı birimleri
teknoloji ve tasarım dersi düzen kuşağı birimleri teknoloji ve tasarım dersi düzen kuşağı birimleri
teknoloji ve tasarım dersi düzen kuşağı birimleri teknoloji ve tasarım dersi düzen kuşağı birimleri
teknoloji ve tasarım dersi düzen kuşağı birimleri teknoloji ve tasarım dersi düzen kuşağı birimleri

 

teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz

 

TEGO MATERYALLERİNİN AMACI VE ÖNEMİ

  1.  Öğrenciler geometrik şekilleri çoğaltırken uzun süre harcadıklarından yüzeylerinde değişiklikler yapmaya fırsat ve zaman bulamamaktadırlar. Bu sebeple öğrenciler bireysel farklılıklarını ortaya koyamamaktadırlar. TEGO materyalleri ile hızlı bir şekilde elde edilen geometrik şekiller üzerinde bireysel farklılıklar ortaya konabilmekte ve değişiklikler yapma fırsatı elde edilebilmektedir. Öğrenciler, kâğıtlar üzerinde özel bıçaklarla kesilmiş ve iz yapılmış olan açılımları çıkararak kullanacaklardır. Böylece denemeler yoluyla (kazanımlarda da belirtildiği gibi), özgün düzenler oluşturma fırsatı bulabileceklerdir. Öğrenciler, bu temel şekiller üzerinde ekleme ya da çıkartma yapmak istediklerinde bireysel farklılıklarını ortaya koyarak yine isterlerse cetvel ve makas kullanabileceklerdir.

  2.   Düzen kuşağı kazanımlarından biri: "Bu etkinlikte öğrenciler, deneme ve araştırmalar yoluyla düşüncelerini uyararak zihinlerinde tasarladıklarını gerçekleştirirler. Bu amaçla değişkenliği olmayan birim elde ederler. Tekrar sistematiği içinde bir düzene gidilir." şeklinde belirtilmiştir. Belirtilen bu kazanıma uygun olarak, öğrenciler özgün birim oluşturabilmek için TEGO içeriğindeki geometrik şekillerden yararlanacaklardır. Daha sonra deneme ve araştırma yolu ile bu özgün birimleri birleştirerek tekrar sistematiği içinde bir düzene gideceklerdir.

  3.  TEGO içeriğinde, Teknoloji ve Tasarım dersinde düzen kuşağı için birim oluşturmak amacıyla, geometrik şekillerin açılım çeşitleri yer almaktadır. Bu aynı zamanda öğrencilerin geometrik şekilleri iyice kavramasını ve öğrenmesini sağlamaktadır.

Bu açılımlar öğrencilere hemen verilmeyecektir. İlk hafta dersimde de yaptığım gibi birim ve bütün ifadeleri tanımlanacak, sonra geometrik şekillerin değişkenlik ifadesi, boyut değişimi ile irtibatlandırılarak bu birimlerin değişkenliği olmayan şekiller kullanılarak oluşturulabileceği sonucuna varılacaktır. Daha sonra değişkenliği olmayan bu şekillerin açılımları üzerinde çalışılabilir. Bu aşamadan sonra da öğrenciler zamanını, bu açılımları geliştirerek özgün birimler ve düzenler oluşturmak için kullanacaktır.

Bu materyaller öğrencilerin açılımları çizmelerine ve/veya onları öğrenmelerine engel teşkil etmeyip, aksine bu süreci daha verimli hale getirmekte ve hızlandırmaktadır. Örneğin, bir küp açılımı en fazla 11 şekilde çizilebilmektedir. Bu materyallerde olabildiğince birbirinden farklı küp açılımları kullanılarak öğrencilerin geometriyi daha iyi kavramaları sağlanmıştır.

Öğrenciler bu temel açılımlar üzerinde değişiklikler yaparlarken yine istedikleri geometrik şekillerin açılımlarını çizip kesebilecekler. Böylece özgün ve bireysel farklılıklarını ortaya koyabilecek birimler üretebilecekler. Hayal güçleri ve yaratıcılıkları gelişecektir.
Aşağıda, oluşturulabilecek yüzlerce birimden bir kaç örnek yer almıştır.

 

Uzman Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenleri
Nadir AKSOY (0 505 766 9755)- Filiz AKSOY
(0 553 509 8020)

 

TEGO ile birim elde etmek için geometrik şekiller oluşturulmuştur. Bu materyaller hazır birim OLMAYIP değişkenliği olmayan temel geometrik şekillerin açılımlarıdır.

 

TEGO setleri, birbirinden farklı 5 geometrik şeklin açılımından oluşmaktadır. Her geometrik şekil, 4 farklı boyut olarak tasarlanmıştır. Her farklı boyutun da, kırmızı, mavi, sarı, siyah ve yeşil olmak üzere 5 ayrı renk seçeneği mevcuttur.

Kullanılan kâğıtlar 190 gram 1. Hamur, katlanması çok net ve kırılma yapmıyor. Üç çeşit bıçak kullanılarak yapılmış özel baskı materyalleridir.

  3 cm 4 cm 5 cm 6 cm

Ç

e

m

b

e

r

teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz

K

a

r

e

teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz

K

ü

p

teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz

Ü

ç

g

e

n

teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz

Ü

ç

g.

 

P

i

r.

teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz teknoloji ve tasarım düzen kuşağı birim düzen tekrar sistematiği bütün öğretmen zümre müfredat çalışma proje örnek çizgi düzgün çokgen üçgen kare çember küp prizma piramitörüntü yenilik inovasyon icad icat buluş kılavuz

TEGO içeriğindeki şekillerde (baskılarda) üç farklı bıçak kullanılmıştır. Bu bıçakların işlevlerine göre kullanılan renkli çizgilerin anlamı aşağıda açıklanmıştır:

Kırmızı çizgiler: Baskı bıçakları tarafından kesilmiş olan kenarları ifade eder.

Sarı çizgiler: Baskı bıçakları tarafından yapılan elle koparılacak kenarları ifade eder.

Yeşil çizgiler: Baskı bıçakları tarafından yapılan katlama izini ifade eder.

 

TEGO "Teknoloji ve Tasarım dersi düzen kuşağı geometrik şekillerin açılımı" setleri bu yıl da satışa sunulmuştur.

Bir set, her bir şeklin, her 4 boyutunun 5 renginden de 10'ar adet konduğu, 50'lik paketlerin 20 tanesinin bir araya getirildiği 1.000 adet kâğıttan oluşmaktadır.

Devlet okullarına en yakın kırtasiyelere, özel okullara ve kolejlere satış yapılmaktadır. Bir setin satış bedeli 500 TL'dir (bir kâğıt 50 kuruş). Bir set yaklaşık 150 öğrenci içindir. Setler il dışına da kargo ile gönderilebilmektedir. Kargo ücreti tarafımızdan ödenmektedir.

Ayrıca aksoynadir@gmail.com adresine E posta göndererek de sipariş verebilirsiniz. E Postanızın tarafımıza ulaşmasını takip eden 1 iş günü (Milli ve dini bayram tatilleri ile resmi tatil günleri hariç) içerisinde TEGO seti / setleri posta adresinize gönderilecektir.

Ücret Yatırılacak Kişinin;

Adı Soyadı: Nadir AKSOY

Banka Adı Şubesi Hesap No IBAN
İş Bankası Elvankent / ANKARA (4386) 0121030 TR130006400000143860121030

 

2015 - 2016 Eğitim Öğretim yılında materyallerin önemini anlayıp ilgi gösteren, facebook sayfalarından gönderilerimi beğenen ve paylaşan tüm değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yeni müfredat için hazırlamayı planladığım ve öğrencileri birer mucit ve tasarımcı gibi düşünmeye ve kendilerini tanımlamaya yöneltecek nitelikteki materyallerimi de sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğimi belirtmek isterim.

Anahtar Sözcükler:

teknolojiVeTasarim

teknolojiTasarim

teknoloji_VeTasarim

teknoloji_Ve_Tasarim

teknolojiVeTasarimDersi

teknolojiVeTasarimAltıgen

teknolojiTasarimAltıgen

teknoloji_veTasarimAltıgen

teknoloji_ve_TasarimAltıgen

teknolojiVeTasarimDersiAltıgen

teknolojiVeTasarimBesgen

teknolojiTasarimBesgen

teknoloji_veTasarimBesgen

teknoloji_ve_TasarimBesgen

teknolojiVeTasarimDersiBesgen

teknolojiVeTasarimBirim

teknolojiTasarimBirim

teknoloji_veTasarimBirim

teknoloji_ve_TasarimBirim

teknolojiVeTasarimDersiBirim

teknolojiVeTasarimBulus

teknolojiTasarimBulus

teknoloji_veTasarimBulus

teknoloji_ve_TasarimBulus

teknolojiVeTasarimDersiBulus

teknolojiVeTasarimButun

teknolojiTasarimButun

teknoloji_veTasarimButun

teknoloji_ve_TasarimButun

teknolojiVeTasarimDersiButun

teknolojiVeTasarimCalismalari

teknolojiTasarimCalismalari

teknoloji_veTasarimCalismalari

teknoloji_ve_TasarimCalismalari

teknolojiVeTasarimDersiCalismalari

teknolojiVeTasarimCember

teknolojiTasarimCember

teknoloji_veTasarimCember

teknoloji_ve_TasarimCember

teknolojiVeTasarimDersiCember

teknolojiVeTasarimCizgi

teknolojiTasarimCizgi

teknoloji_veTasarimCizgi

teknoloji_ve_TasarimCizgi

teknolojiVeTasarimDersiCizgi

teknolojiVeTasarimCogaltma

teknolojiTasarimCogaltma

teknoloji_veTasarimCogaltma

teknoloji_ve_TasarimCogaltma

teknolojiVeTasarimDersiCogaltma

teknolojiVeTasarimCokgen

teknolojiTasarimCokgen

teknoloji_veTasarimCokgen

teknoloji_ve_TasarimCokgen

teknolojiVeTasarimDersiCokgen

teknolojiVeTasarimDuzen

teknolojiTasarimDuzen

teknoloji_veTasarimDuzen

teknoloji_ve_TasarimDuzen

teknolojiVeTasarimDersiDuzen

teknolojiVeTasarimDuzgunCokgen

teknolojiTasarimDuzgunCokgen

teknoloji_veTasarimDuzgunCokgen

teknoloji_ve_TasarimDuzgunCokgen

teknolojiVeTasarimDersiDuzgunCokgen

teknolojiVeTasarimDüzenKusagi

teknolojiTasarimDüzenKusagi

teknoloji_veTasarimDüzenKusagi

teknoloji_ve_TasarimDüzenKusagi

teknolojiVeTasarimDersiDüzenKusagi

teknolojiVeTasarimFonKartonu

teknolojiTasarimFonKartonu

teknoloji_veTasarimFonKartonu

teknoloji_ve_TasarimFonKartonu

teknolojiVeTasarimDersiFonKartonu

teknolojiVeTasarimIcad

teknolojiTasarimIcad

teknoloji_veTasarimIcad

teknoloji_ve_TasarimIcad

teknolojiVeTasarimDersiIcad

teknolojiVeTasarimIcat

teknolojiTasarimIcat

teknoloji_veTasarimIcat

teknoloji_ve_TasarimIcat

teknolojiVeTasarimDersiIcat

teknolojiVeTasarimInovasyon

teknolojiTasarimInovasyon

teknoloji_veTasarimInovasyon

teknoloji_ve_TasarimInovasyon

teknolojiVeTasarimDersiInovasyon

teknolojiVeTasarimKare

teknolojiTasarimKare

teknoloji_veTasarimKare

teknoloji_ve_TasarimKare

teknolojiVeTasarimDersiKare

teknolojiVeTasarimKarton

teknolojiTasarimKarton

teknoloji_veTasarimKarton

teknoloji_ve_TasarimKarton

teknolojiVeTasarimDersiKarton

teknolojiVeTasarimKup

teknolojiTasarimKup

teknoloji_veTasarimKup

teknoloji_ve_TasarimKup

teknolojiVeTasarimDersiKup

teknolojiVeTasarimKure

teknolojiTasarimKure

teknoloji_veTasarimKure

teknoloji_ve_TasarimKure

teknolojiVeTasarimDersiKure

teknolojiVeTasarimMufredat

teknolojiTasarimMufredat

teknoloji_veTasarimMufredat

teknoloji_ve_TasarimMufredat

teknolojiVeTasarimDersiMufredat

teknolojiVeTasarimOnikiYuzlu

teknolojiTasarimOnikiYuzlu

teknoloji_veTasarimOnikiYuzlu

teknoloji_ve_TasarimOnikiYuzlu

teknolojiVeTasarimDersiOnikiYuzlu

teknolojiVeTasarimOrnekleri

teknolojiTasarimOrnekleri

teknoloji_veTasarimOrnekleri

teknoloji_ve_TasarimOrnekleri

teknolojiVeTasarimDersiOrnekleri

teknolojiVeTasarimOruntu

teknolojiTasarimOruntu

teknoloji_veTasarimOruntu

teknoloji_ve_TasarimOruntu

teknolojiVeTasarimDersiOruntu

teknolojiVeTasarimProje

teknolojiTasarimProje

teknoloji_veTasarimProje

teknoloji_ve_TasarimProje

teknolojiVeTasarimDersiProje

teknolojiVeTasarimSekizgen

teknolojiTasarimSekizgen

teknoloji_veTasarimSekizgen

teknoloji_ve_TasarimSekizgen

teknolojiVeTasarimDersiSekizgen

teknolojiVeTasarimSekizYuzlu

teknolojiTasarimSekizYuzlu

teknoloji_veTasarimSekizYuzlu

teknoloji_ve_TasarimSekizYuzlu

teknolojiVeTasarimDersiSekizYuzlu

teknolojiVeTasarimSimit

teknolojiTasarimSimit

teknoloji_veTasarimSimit

teknoloji_ve_TasarimSimit

teknolojiVeTasarimDersiSimit

teknolojiVeTasarimTekrar

teknolojiTasarimTekrar

teknoloji_veTasarimTekrar

teknoloji_ve_TasarimTekrar

teknolojiVeTasarimDersiTekrar

teknolojiVeTasarimTekrarSistematigi

teknolojiTasarimTekrarSistematigi

teknoloji_veTasarimTekrarSistematigi

teknoloji_ve_TasarimTekrarSistematigi

teknolojiVeTasarimDersiTekrarSistematigi

teknolojiVeTasarimUcgen

teknolojiTasarimUcgen

teknoloji_veTasarimUcgen

teknoloji_ve_TasarimUcgen

teknolojiVeTasarimDersiUcgen

teknolojiVeTasarimUcgenPiramit

teknolojiTasarimUcgenPiramit

teknoloji_veTasarimUcgenPiramit

teknoloji_ve_TasarimUcgenPiramit

teknolojiVeTasarimDersiUcgenPiramit

teknolojiVeTasarimYenilik

teknolojiTasarimYenilik

teknoloji_veTasarimYenilik

teknoloji_ve_TasarimYenilik

teknolojiVeTasarimDersiYenilik

teknolojiVeTasarimZumre

teknolojiTasarimZumre

teknoloji_veTasarimZumre

teknoloji_ve_TasarimZumre

teknolojiVeTasarimDersiZumre

teknolojiVeTasarimDuzgun

teknolojiTasarimDuzgun

teknoloji_veTasarimDuzgun

teknoloji_ve_TasarimDuzgun

teknolojiVeTasarimDersiDuzgun

teknolojiVeTasarimOgretmeni

teknolojiTasarimOgretmeni

teknoloji_veTasarimOgretmeni

teknoloji_ve_TasarimOgretmeni

teknolojiVeTasarimDersiOgretmeni

teknolojiVeTasarimYilSonuZumre

teknolojiTasarimYilSonuZumre

teknoloji_veTasarimYilSonuZumre

teknoloji_ve_TasarimYilSonuZumre

teknolojiVeTasarimDersiYilSonuZumre

teknolojiVeTasarimPiramit

teknolojiTasarimPiramit

teknoloji_veTasarimPiramit

teknoloji_ve_TasarimPiramit

teknolojiVeTasarimDersiPiramit

teknolojiVeTasarimPrizma

teknolojiTasarimPrizma

teknoloji_veTasarimPrizma

teknoloji_ve_TasarimPrizma

teknolojiVeTasarimDersiPrizma

teknolojiVeTasarimToplantiTutanagi

teknolojiTasarimToplantiTutanagi

teknoloji_veTasarimToplantiTutanagi

teknoloji_ve_TasarimToplantiTutanagi

teknolojiVeTasarimDersiToplantiTutanagi

teknolojiVeTasarimKilavuz

teknolojiTasarimKilavuz

teknoloji_veTasarimKilavuz

teknoloji_ve_TasarimKilavuz

teknolojiVeTasarimDersiKilavuz

Ana Sayfa İçin Tıklayınız! Özgeçmiş İçin Tıklayınız! Nadir AKSOY (CV)